แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์โครงการ

โครงการตามฝ่ายงาน

โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google drive ด้วยอีเมล์ของโรงเรียน @mwk.ac.th เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google drive ด้วยอีเมล์ของโรงเรียน @mwk.ac.th เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้ Google drive ด้วยอีเมล์ของโรงเรียน @mwk.ac.th เท่านั้น